donderdag sept 29

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

 • U vult het inschrijfformulier helemaal in en ondertekent het (klik hier en download ons inschrijfformulier)
 • Indien u via een agent van Stichting Ons Huis Suriname inschrijft dient u via Stichting Ons Huis Suriname of via Notaris J. Vishnudatt te controleren of deze is ingeschreven als agent van Stichting Ons Huis Suriname.
 •  u sluit bij:            
  • 2x uitreksels uit het Bevolkingsregister
  • Kopie twee geldige legitimatiebewijzen. (paspoort/rijbewijs/ID Card)
  • 2x Nationaliteitsverklaringen
  •  Recente Werkgeversverklaring
  • Recente Salarisspecificatie
  • Recente dagafschriften met daarin de salarisstorting
  • Bij een Eigen Bedrijf, uitreksel KKF, Statuten, Bedrijfsgegevens en financiele cijfers.
  • Polis overlijdensrisicoverzekering
  • Bijdrage voor Inschrijving voor inwonende in Suriname Srd. 25,- en buiten Suriname   € 25,-, alle overige benodigde stukken, kopie eigendomsakte,kopie perceelkaart, uitreksel uit het hypotheekregister, taxatierapport, polis brandverzekering, een door OW goedgekeurde bouwtekening, bouwvergunning, etc, worden door Stichting Ons Huis Suriname bijgevoegd.
 • Koopt u met uw partner een huis dan dient u ook het bovenstaande van uw partner in te leveren.
 • Toetsing door Stichting Ons Huis Suriname volgens richtlijnen van de bank.
 • Bij ontbrekende stukken, aanvullingen en/of borgstellingen wordt u gebeld.
 • Bij het maken van de keuze voor uw woning dient u er rekening mee te houden, dat uw maandlasten het maximum van 35% van uw maandinkomsten niet  mogen overschrijden. Bijv.: uw gezamenlijk inkomen bedraagt Srd. 3000, dan mag volgens de richtlijnen van de bank voor de 7% regeling, maximaal Srd. 1050 aan woonlasten besteedt worden.
 • Stukken gaan naar de bank welk ongeveer 3 – 4 weken in beslag neemt. De bank kan u verzoeken uw eigen inbreng van minimaal 10% alvast aan te tonen.
 • Na akkoord bank, gaan de stukken naar de notaris waar u een keuze kunt maken uit de nog beschikbare kavels. Vervolgens wordt u door de notaris begeleidt bij het tekenen van de koop- aannemingsovereenkomst.
 • Zodra de koop- aannemingsovereenkomst is getekend samen met de hypotheekakte wordt het perceel op uw naam overgedragen.
 • Uw lasten beginnen een maand nadat de hypotheekakte is gepasseerd.
 • Aanvang bouw bij 100% inschrijving per project.
 • Alle betalingen geschieden via de bank of de notaris.
 • Uw eigen inbreng van minimaal 10% (ingezetenen van Suriname) en minimaal 40% (niet ingezetenen) dient u op verzoek van de bank op uw eigen bankrekening te reserveren.
 • Stichting Ons Huis Suriname ontvangt geen enkele aanbetaling.
 • De bank kan uw hypotheekaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren. Stichting Ons Huis Suriname heeft bij eventuele weigering door de bank geen enkele bemoeienis.
 • De betalingen aan de aannemer geschieden volgens de in de koop- aannemingsovereenkomst overeengekomen fasebetaling.
 • Alle projecten van Stichting Ons Huis Suriname worden gerealiseerd op locaties waarbij de nuts aansluitingen ruim van te voren zijn aangevraagd en de kosten hiervoor reeds zijn betaald. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de elektriciteit enkele maanden langer kan duren dan de oplevering van uw woning. 
 • De aansluitkosten van de nutsvoorzieningen per huis zijn voor rekening van de bewoner.
 • Bij aankoop van een woning van Stichting Ons Huis Suriname komen de volgende kosten op uw koopsom:  11% Kosten Koper (o.a.    notariskosten/overdrachtskosten/taxatiekosten/financieringskosten e.d.) en kosten voor omrastering
 • Alle projecten van Ons Huis Suriname zijn verbonden aan een Vereniging van Huiseigenaren waarbij per project een andere bijdrage per maand kan worden gevraagd. 

Alle Wijzigingen en Rechten  voorbehouden

alle rechten voorbehouden, druk/typ fouten en wijzigen voorbehouden